Budowa Aluzyjna

W styczniu 2012r. rozpoczeliśmy roboty na budowie w Warszawie, przy ulicy Aluzyjnej. Aktualnie zakończyliśmy 4-tą kondygnację.