Budowa Hali Prodykcyjnej „Przysucha”

01.06.2012r. na zlecenie Firmy Klinkier-Bud rozpoczeliśmy roboty konstrukcyjne na budowie hali  do produkcji wyrobów ceramicznych
na terenie istn. Zakładów Płytek Ceramicznych „ PRZYSUCHA” S.A.