Modernizacja hali magazynowej

18.06.2012r. rozpoczeliśmy roboty budowlane związane z modernizacją hali magazynowej w Pruszkowie przy ul. Błońskiej. Zakres robót – roboty ziemne, wzmocnienia fundamentów i istniejącej konstrukcji,  budowa antresoli zelbetowej wewnatrz hali, roboty murowe. wartośc robót – 1 200 000,00 zł. Zamawiający: Promeks sp. z o.o.