Oferta

Realizowane przez nas przedsięwzięcia obejmują roboty budowlano-remontowe we wszystkich branżach budowlanych. Zapewniamy kompleksowe usługi na wysokim poziomie, nad których skrupulatnym wykonaniem czuwa wykwalifikowana kadra.
W realizację różnorodnych inwestycji zaangażowany jest szereg współpracujących z nami na stałe podwykonawców.

Przedsiębiorstwa te specjalizują się w następujących dziedzinach:
•    instalacje sanitarne,
•    instalacje elektryczne i teletechniczne,
•    roboty ziemne