Hala magazynowa – Pruszków

18.06.2012r. rozpoczeliśmy roboty budowlane związane z modernizacją hali magazynowej w Pruszkowie przy ul. Błońskiej. Zakres robót – roboty ziemne, wzmocnienia fundamentów i istniejącej konstrukcji, budowa antresoli zelbetowej wewnatrz hali, roboty murowe.  Zamawiający: Promeks sp. z o.o.